SİGORTALI AYDINLATMA BUATI

Aydınlatma direklerinde uygulanan elektriksel bağlantıların yeterince sağlıklı ve bir standarda bağlı olmamasından dolayı bir çok kaza meydana gelmektedir. Bu kazaların birçoğu da ölümle neticelenmektedir.

Sigortalı Aydınlatma Buatı bu sıkıntıları ortadan kaldırmaktadır.Erişimi engellenen buat sayesinde kaza ve ölüm riskleri en aza indirilmektedir

Kompakt dizaynı ile direk içerisine rahatça yerleşebilmekte ve kabloların toparlanmasına olanak sağlamaktadır.

Pirinç klemens ile bağlantı kolaylığı ve sağlamlık arttırılmaktadır.

Sigortalı Aydınlatma Buatı, Halojen-asit gaz miktarı tayini deneyi ve maksimum % 0,5 ile TS EN 50267-2-1, yanmaya karşı dayanım deneyi ile TS EN 60695-11 raporlarını almıştır.