VDE İZOLE BOYA- YALITKAN BOYA

ELEKTRİKSEL YALITKAN BOYA KULLANIM AMACI

Alçak gerilim şebekelerinde, kabloların fazlarının bağlantı yapılan aydınlatma direklerinin ve saha dağıtım kutularının metal olan gövdelerine bir teması halinde, insan hayatını tehlikeye sokacak düzeyde dokunma gerilimleri oluşmaktadır. Yalnızca direk ve saha dağıtım kutularının metal kısımlarında değil, bu metal kısımlara temas eden bahçe çiti, çelik bariyer halatı gibi iletkenlerde de gerilim oluşmaktadır. Bu sebeple çok ciddi sayıda insan yaralanmakta, yanmakta, uzuv kaybına uğramakta ve yaşamını yitirmektedir.

Söz konusu anlatılanlar, topraklamanın ne kadar hayati bir öneminin olduğunu anlatmakla beraber, topraklama yapılması ve istenen değerleri sağlaması maalesef bu durumu engellemek için yetersiz kalmakta ve risklerin devam etmesini engelleyememektedir.

Şöyle ki; yapılan topraklamalar, zamanla oksitlenme, gevşeme, kopma, altyapı kuruluşlarının verdiği hasarlar gibi nedenlerden dolayı geçerliliğini yitirmektedir. Geçerliliğini yitiren ve tekrardan topraklamanın sağlıklı olması için gerekli çalışmaları ve kontrolleri anında yapabilmek mümkün değildir.

Bu nedenle, özellikle dünyanın en büyük şehirlerinden olan milyonlarca insanın devamlı sirkülasyon halinde olduğu İstanbul’umuzda, aydınlatma direkleri ve saha dağıtım kutularına insanlar devamlı temas etmekte ve temas ettikleri bu metal elektrik malzemelerindeki tehlikenin farkında bile değildir.

Dağıtım şirketleri bu riskleri tamamen bitiren ve topraklama tesislerindeki olası bir hata ya da bozulmanın sonucunda oluşabilecek insan canı ile ilgili olumsuzlukları engelleyebilecek alternatif çözüm arayışlarına girmişlerdir. Direklerin toprak seviyesinden belirli bir yüksekliğe kadar elektriksel olarak yalıtkan bir boya katmanıyla boyanması halinde, direklerin gövdelerine temas eden insanların, direk gövdesinde elektrik olsa dahi elektriğe maruz kalmadıkları test edilmiş ve başarılı olmuştur. İstanbul Bedaş ve Ayedaş da örnek uygulamalar yapılmış ve etkin çözüm olduğu kanaatine varılmıştır.

HYTECH INSULPANINT 75-A

Uygulamada kullandığımız elektriksel izolasyon boyamız Hytech Insulpaint 75-A, çift komponentli, çinko fosfat içerikli, elektrik geçirgenliğine direnç gösteren ve yangın geciktirici özellikli poliamid epoksi reçine esaslı son kat boyadır. Aynı zamanda yapışma gücü yüksek, korozyona dirençli ve hızlı kürlenen bir üründür.

Boyalı levhalar üzerinde yapılan deneyler ile 100 mikron boya uygulamasının 5100VAC gerilim değerinde delindiği test edilmiştir. 5.1V/mikron delinme gerilim değerine sahip olan boyamız TSE 5119 EN 60243-1:2006 test raporuna sahiptir.

boyakatalog ortadoğu

KATOLOĞA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ