AYDINLATMADA TEKNİK KISALTMA VE TERİMLER

Aydınlatmada Teknik Kısaltmalar

 

CE:   Bu İşaret,EN 60598-1 (Luminaires : General Requirements and Tests) standartlarına uygun olarak üretilmiş ürünleri belirtir.CE İşareti;ürünle ilgili güvenlik,çevre etkisi,uluslararası standartlar ve yasal zorunlulukların yerine getirildiğini belirtir.

 : Bu İşaret;Avrupa pazarında elektrikle çalışan ürünler için en yüksek güvenliğin sağlandığını,akredite laboratuarlarda test edilerek,EN 60598-1 standartlarına uygunluğunun onaylandığını belirtir.

IP Koruma Sınıfları: Bu Standard elektrikli ekipmanların dış gövdeleri tarafından sağlanan koruma derecesini tanımlamaktadır. Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC)tarafından geliştirilen IP Standardı, elektrikle çalışan bir ürünün dış gövdesinin sağladığı koruma seviyesini rakamsal olarak sınıflar. Verilen değişik rakamsal kodlar ile ürünün koruma seviyesi kolaylıkla ve çabuk olarak belirlenebilir. Örnek olarak IP 54 koruma seviyesinde bir ürün için 5 rakamı katı cisimlere karşı koruma seviyesini,4 rakamı ise sıvılara karşı koruma seviyesini ifade etmektedir.

 

IP Değerleri Ve Anlamları / IP Values and Meanings

IP X0 Suya karşı korumasız / No Protection

IP X1 Damlayan suya karşı korumalı/ Protected against dripping water

IP X3 Yağmura karşı korumalı / Protected against rain

IP X4 Püsküren suya karşı koruma /Protection against water splashed

IP X5 Fışkıran suya karşı koruma / The jetting water protection

IP X7 Su geçirmez(Suya Daldırılabilir) / Waterproof (can be submerged in water)

IP X8 Basınçlı su geçirmez / Pressurized water proof


IP 3X 2.5 mm den büyük katı cisimlere karşı korumalı / Protected against solid objects greater than 2.5 mm

IP 2X 12 mm den büyük katı cisimlere karşı korumalı / Protected against solid objects greater than 12 mm

IP 4X 1 mm den katı cisimlere karşı korumalı / Protected against solid objects over 1 mm

IP 5X Toza karşı korumalı / Protected against dust

IP 6X Toz geçirmez / Dust-proof

Elektriksel Koruma Sınıfları

Class I;elektrik çarpmasına karşı korumada yalnızca temel yalıtım uygulamasının yeterli görülmediği,ancak bu yalıtım arızalanması durumunda aygıtın erişilebilir iletken bölümlerinin gerilim altında kalmalarını önleyecek biçimde sabit tesisatın topraklama iletkenine bağlayan ek güvenlik tedbirinin uygulandığı aygıtları belirtir.Topraklama gereklidir.

Class II;yalıtımın temel yalıtımla sağlanmadığı,ekstra yalıtım malzemeleri ile elektrik çarpmasına karşı koruması arttırılan aygıtları belirtir.

Class III;elektrik çarpmasına karşı korumanın çok düşük güvenlik gerilimim ile sağlandığı ve içinde çok küçük güvenlik geriliminin üretilmediği aygıtları belirtir.